ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Шановні депоненти!

На виконання вимог договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» повідомляє про затвердження змін до тарифів на депозитарні послуги.


Звертаємо Вашу увагу, тарифи для існуючих депонентів починають діяти з 01.12.2017р., для нових депонентів з 21.11.2017р. З новими тарифами можна ознайомитись нижче.

 

 

До уваги депонентів депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», які уклали договір про відкриття рахунку у цінних паперах або договір про обслуговування рахунку в цінних паперах!

 

У зв'язку з набранням чинності 12.10.2013р. Закону України «Про депозитарну систему України», прийняттям Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 06.08.2013р. №1412 «Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах» та внесенням змін до зазначених вимог (рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014р. №807), виникла необхідність внести зміни до договорів, які були укладені в період до 05.08.2014р. шляхом підписання додаткової угоди.

 

Додаткова угода до договору є новою редакцією Договору про відкриття (обслуговування) рахунку в цінних паперах, який відповідає всім вимогам чинного законодавства і не погіршує умови обслуговування депонентів депозитарної установи.

Для підписання відповідної угоди просимо Вас звернутися до депозитарного відділу депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» у зручний для вас спосіб:

 • відправивши листа на електронну адресу: custody@icu.ua
 • зателефонувавши за номером +380 (44) 377-70-40, (дод. 734).

 

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії НКЦПФР серія АE № 286555 від 08.10.2013р.

 

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» як депозитарна установа, успішно співпрацює з усіма діючими депозитаріями України, а саме: ПАТ «Національний депозитарій України» для обліку корпоративних цінних паперів та Депозитарієм Національного банку України для обліку державних та муніципальних цінних паперів.

 

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» є членом саморегулівної організації Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД).

 

Клієнтами депозитарної установи можуть бути юридичні особи (резиденти та нерезиденти) та фізичні особи (резиденти та нерезиденти). Після укладення між клієнтом та депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та відкриття на ім’я клієнта рахунку в цінних паперах, такий клієнт набуває в депозитарній установі статусу депонента.

 

Депозитарна установа надає наступні послуги:

 • відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах;
 • облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента;
 • обслуговування обігу цінних паперів (ОВДП, муніципальні, корпоративні), а саме: зарахування, списання, переказ, блокування, розблокування;
 • інформаційне обслуговування (надання виписок з рахунків у цінних паперах, інформації про емітентів, довідок та іншої інформації стосовно цінних паперів депонентів);
 • отримання доходів (дивідендів, купонів) по цінних паперах з подальшим їх перерахуванням на грошові рахунки депонентів;
 • надання інших послуг, віднесених чинним законодавством України до депозитарної діяльності депозитарної установи.

 

Свою діяльність депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» здійснює згідно з чинним законодавством України та нормативними документами, затвердженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, основні з яких:

 • Закон України «Про депозитарну систему України» N 5178-VI від 06.07.2012р.
 • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006р.
 • Рішення № 735 від 23.04.2013р. Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності.

 

Знання і досвід, професіоналізм і увага фахівців, оперативність проведення операцій, сучасне комп'ютерне та програмне забезпечення, індивідуальний підхід та вигідні тарифи - до ваших послуг!

 

Будь-які питання, які можуть у Вас виникнути, Ви можете обговорити з нами за телефонами:

+380 (44) 377-70-40, (дод. 734)

+380 (44) 299-11-40, (дод. 734)

Юрій Пеняскін

custody@icu.ua

 

 

Договір про обслуговування рахунку  (528.8kb)

Тарифи на послуги депозитарної установи  (191.1kb)