Макроэкономика

26 сентября 2017 Macroeconomics

#UkrFinForum17

День 2. Панель 4-2

Тема: “Пенсійна система як один із головних драйверів зростання фінансового ринку України” Обговорення пенсійної реформи, яке частково було розпочате в перший день форуму, продовжилося ...

ICUUFF17InsightDay2Pan4-2 Ukr.pdf  (406kb)

26 сентября 2017 Macroeconomics

#UkrFinForum17

Day 2. Panel 4-2

Pension reform as a precondition for capital-markets development The discussion of pension reform, begun on the first day, was continued on this special panel. The main concern was the ...

ICUUFF17InsightDay2Pan4-2 Eng.pdf  (203.6kb)

26 сентября 2017 Macroeconomics

#UkrFinForum17

День 2. Панель 5-1

Тема: “Валютна лібералізація, регулювання фінансових ринків, BEPS” Валютна лібералізація тепер не настільки гостра проблема, як це було ще два роки тому. Цьому посприяло те, що Націона ...

ICUUFF17InsightDay2Pan5-1 Ukr.pdf  (401.8kb)

26 сентября 2017 Macroeconomics

#UkrFinForum17

Day 2. Panel 5-1

Relaxation of FX controls, capital markets regulation, BEPS FX liberalization is not the acute problem that it was two years ago. FX restrictions have been eased by the Nationa ...

ICUUFF17InsightDay2Pan5-1 Eng.pdf  (203.3kb)

26 сентября 2017 Macroeconomics

#UkrFinForum17

День 2. Панель 5-2

Тема: “Корпоративне управління і комплаєнс фінансового сектору” Дискусія почалася з визначення сутності корпоративного управління за допомогою голосування аудиторії. Більшість аудиторі ...

ICUUFF17InsightDay2Pan5-2 Ukr.pdf  (403.4kb)

26 сентября 2017 Macroeconomics

#UkrFinForum17

Day 2. Panel 5-2

Corporate governance and compliance in the financial sector The discussion began with the definition of the essence of corporate governance based on voting from the audience. The majo ...

ICUUFF17InsightDay2Pan5-2 Eng.pdf  (206kb)

26 сентября 2017 Macroeconomics

#UkrFinForum17

День 2. Панель 6

Тема: “Інфраструктура ринків капіталів, фінансові інструменти” Інфраструктура ринку в багатьох випадках є визначальною для можливостей учасників ринку, однак в Україні дедалі більше ск ...

ICUUFF17InsightDay2Pan6 Ukr.pdf  (398.8kb)

26 сентября 2017 Macroeconomics

#UkrFinForum17

Day 2. Panel 6

Ukraine’s capital-market infrastructure and financial instruments for the domestic market Improving market infrastructure is crucial to support the making of markets, trading in secur ...

ICUUFF17InsightDay2Pan6 Eng.pdf  (203.5kb)